Rådgivning

Projektering & planering

Låt oss hjälpa er med frågor som uppstår då ni projekterar och planerar gällande era träd, eller områden där träd ingår eller påverkas av arbetet. Många gånger är det bra att se över trädbestånden innan man lämnar vidare till arkitekter eller dylikt. Låt vår spetskompetens hjälpa er undvika misstag som kan bli kostnadskrävande i en snar framtid.

Trädplan, trädvårdsplan riskanlys av träd

Vi får allt flera och flera kunder som sätter säkerheten högt inom sina trädgårdar och parker.

Trädplan

Är en plan/dokument som vänder sig till lekman för att lättare fatta förståelse och beslut gällande miljöer där träd är etablerader eller med stor säkerhet kommer att påverkas av det som pågår i deras direkta närhet. En trädvårdsplan kan ingå i en trädplan. Innehållet täcker det mesta när det gäller historik, nutid och även framtid i viss tidsrymd.

Trädvårdsplan

En plan som börjar vid det enskilda trädet där fakta och information inhämtas och med det som underlag kan man göra en analys och producera en åtgärdsplan för trädet eller hela parken som trädvårdsplanen omfattas av. Här presenteras konsekventa åtgärder med ungefärliga kostnader för att användas vid eventuell budgetering och upphandling. Men vi hjälper er gärna hela vägen här.

Riskanalys

Vi hjälper er anlysera riskerna för omgivningen under trädet. många gånger kan trädet stå kvar mycket längre än vad man tror trots de tydliga deffekter som det uppvisar. Många har genom oss kunnat skjuta upp avverkningen av ett skadat träd för att sedan i lugn och ro planer och informera i god tid.

Traq
Vi är certifierade enligt ISA:s krav gällande trädbesiktningar. Tree Risk Assesment Qualification är en internationellt godkänd standard när det gäller att besiktiga träd.
Formulär som hjälper är när ni vill inhämta fakta för era trädbesiktningar hittar ni här. >>>>TRAQ på svenska>>>

Konsekvensanalys

Även en konsekvensanalys kan ibland vara bra att ta fram, till exempel hur klarar detta träd denna eventuella förändring av växtplatsen och vad kan vi göra för att säkerhetsttälla trädets möjligheter till fortsatt tid på platsen en lång tid?

Trädvärdering

Vi kan hjälpa er värdera era träd genom olika värderingsmetoder. Alnarpsmodellen VAT03 Burnley Kochs är några av de värderingsmetoder vi använder

Kontakta oss

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med någon av vår Arborist.


Sveriges Trädvårdscentrum

Adress:
Sandbyvägen 3
247 54 Dalby   

Kontakta oss

Telefon: 040 61 60 717
Mobil: 070 262 22 88
E-post: info@tradvardscentrum.se

Social media