Våra kommande utbildningar. Låt oss hjälpa er och er personal vidare med kunskap

Se neråt på sidan, där finner ni aktiva länkar till aktuella kurser/utbildningar. Klicka på dom så får ni upp mera information. Hittar ni inget för just ert behov, så tveka inte utan kontakta oss. / Håkan

Kalendarium till våra kurstillfällen >>> Kurstillfällen >>>

Beskärningens grunder vid trädklättring

4 dagar där vi går igenom de alternativa ingrepp vi kan ställas inför när det gäller moderna trädarbeten, då vi arbetar med stöd av sele och livlina. Mål med utbildningen är att du som trädklättrare skall få kunskap och vetskap om bl a terminologi och dess innebörd, så du lättare kan planera och utföra arbetet enligt önskemål eller arbetsorder.

Trädklättringens grunder för mindre träd eller stora fruktträd.

Under 2 dagar går vi igenom trädklättringens grunder med stöd av sele och livlina, där vi varvar mycket praktisk klättring och teori. Mål med utbildningen är att du som deltagare skall hitta framåt i trädklättringen och dess grunder gällande mindre träd i storlek om ca 6-10 meters höjd. samtidigt som vi ser till att sättet att arbeta på uppfyller arbetsmiljöverkets krav för branschen.Utbildningsbevis: Trädklättringens grunder begränsat till mindre träd.

Trädklättringens grunder för stora träd

Fortbildning i fallskydd gällande trädklättring för stora träd där vi hjälper er utvecklas som trädklättrare när det gäller inhämtning av kompetens för hantering av fallskydd i samband med arbete i stora träd. Med stora träd menar vi träd som i stort sett har obegränsad höjd och krondiameter.

Tre dagar med grundläggande teoretisk information, genomgång, förevisningar och mycket praktiskt såklart. Avlutas med ett prov.

Vid godkännande erhåller man ett utbildningsbevis gällande Fallskydd och Räddning vid användning av fallskydd vid trädarbete i stora träd, och det helt i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Trädklättringens grunder

Under 5 dagar går vi igenom trädklättringens grunder med stöd av sele och livlina, där vi varvar mycket praktisk klättring med lite mindre teori. Mål med utbildningen är att du som deltagare skall hitta framåt i trädklättringen och dess grunder samtidigt som vi ser till att sättet att arbeta på uppfyller arbetsmiljöverkets krav för branschen.Utbildningsbevis: Trädklättringens grunder

Kompetensbevis : Motorsåg vid trädklättring

3 dagars trädklättring där vi fortsätter där kurs 1 slutade men hänger på olika motorsågar på våra selar, även här med arbetsmiljöverkets krav för branschen som grund.

Firning vid trädklättring

3 dagars trädklättring med motorsåg men vi hänger även på utrustning för firning av träddelar.

Utbildningsintyg : Räddning av trädklättrare i nöd

2 dagar med enbart information och övningar när det gäller räddning av trädklättrare i nöd samt hur vi kan göra för att sänka risk skador i samband med trädklättring

Motorsågskörkort

Vi är certifierade utbildare inom "Säker skog" när det gällar att utbilda och utfärda certifikat.

Följande klasser / kurser finns idag

A Säker hantering av motorsåg på marken samt vård och underhåll av sågen
B Fällning av träd i naturlig fällriktning
C Fällning av träd i onaturlig fällriktning och röjning i stormfälld skog
D Linje röjning i närhet av starkströmsförande luftburna ledningar
E Motorsågshantering från mobil plattform
F Räddningstjänst
S Skadade träd
V Träd i vägområdet

RT Grästrimmer
RA Röjsåg, buskklinga och trådhuvud. för parkarbetaren.
RB Röjsåg för det hållbara skogsbruket

I övrigt så har vi stora möjligheter att anpassa utbildningen just till era mål och förväntningar.

Kontakta oss

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med någon av vår Arborist.


Sveriges Trädvårdscentrum

Adress:
Sandbyvägen 3
247 54 Dalby   

Kontakta oss

Telefon: 040 61 60 717
Mobil: 070 262 22 88
E-post: info@tradvardscentrum.se

Social media