Vård av våra träd & buskar

Låt oss hjälpa er med frågor kring beskärning av era träd.

Etableringsbeskärning

Där vi följer träden från det att de blivit planterade tills de att de vuxit fast på sin nya växtplats. här ingår även kontroller av uppbinding, stamskydd (gnagskydd), bevattning, ogräskontroll mm. Vid denna period bör man besöka och eventuellt utföra åtgärder 3 till 4 ggr per år.

Uppbyggnadsbeskärning

Där vi följer träden i deras utveckling efter etablering och anpassar det vid behov till sin omgivning eller önskemål från trädägaren, vilket oftast bör göras med intervaller om 1 år.

Underhållsbeskärning

Börjar man med från det att träden nått en för arten vuxen storlek och fram till det att de är fullvuxna eller vuxit upp till sin maximala storlek. Intervaller här beror p åmånga faktorer men 2 till 5 år mellan dom är en lagom tid.

Säkerhetsbeskärning

Är en beskärningsform som används om det finns en stor risk för skada på liv och egendom direkt intill eller under trädet om detskulle haverera okontrollerat. Målet då är att säkra upp för och sänka risken för ett okontrollerat haveri av trädet eller delar av det.

Veteranisering

En mera en reducering av växten förutsatt att åtgärden anses vara behövlig. Vi reducerar tillbaka trädet så förhållandena mellan rot och kronan blir mera jämställd. Många av våra träd dör tillbaka av olika anledningar, då är detta en åtgärd som gör att trädet kan bevaras under en längre tid förutsatt att det inte är osäkert för intill liggande miljöer. Åtgärden kan inte göras på alla träd.

Reducering

Reducering av hela kronan eller bara delar av den är en åtgärd som inte är ovanlig idag, men reultatet är oftast kortvarigt och i de flesta fallen bör man göra om ingreppen med intervaller om max 5 år.

Viktavlastning

Om trädet är konstaterat i obalans när det gäller grenutveckling så kan man för att säkerhetställa miljon under trädet och även bibehålla trädet en längre tid framöver viktavlasta det.

Siktröjning

Många av våra träd växer i miljöer där mångt och mycket påverkas. Skyltar, belysningar mm bör frias så önskvärd funktion uppnås.

Kontakta oss

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med någon av vår Arborist.


Sveriges Trädvårdscentrum

Adress:
Sandbyvägen 3
247 54 Dalby   

Kontakta oss

Telefon: 040 61 60 717
Mobil: 070 262 22 88
E-post: info@tradvardscentrum.se

Social media