6 sept Skåne. Grundläggande trädinventering, webb och fält

5 halvdagsträffar därav 3 är via webb/zoom

Träff 1: 6 september 08:30-12:00 zoom
Träff 2: 7 september 08:30-12:00 i fält, enligt överenskommelse med deltagarna.
Träff 3: 10 september 08:30-12:00 zoom
Träff 4: 5 oktober 08:30-12:00 i fält, enligt överenskommelse med deltagarna.
Träff 5: 8 oktober 08:30-12:00 zoom/Avslut

Tiden mellan träff 3 och 4 är där med för att lämna utrymme till eget fältarbete i ämnet,
för att sedan utvärdera det tillsammans vid senare träff.

Kostnad: 3500 kr plus moms