Trädbesiktning

Vi har byggt upp vår relation till det gröna med respekt och acceptans, precis så som man bygger en bra relation på, vilket alltid finns med vid vår trädbesiktning oavsett mål och syfte med den.

Rotsystemet hos en bok, Rövarkulans reservat Skåne

Så, när det gäller trädbesiktning och analys är vi på Trädvårdscentrum trygga i vår kunskap, erfarenhet och kompetens vilket gör oss svårslagna när det kommer till trädbesiktningar och efterföljande analyser.

Men vi måste komma ihåg en sak. Det är att träd är levande organismer, precis som många andra inklusive oss själva. De är liksom vi påverkade av sitt arv och den miljö de befinner sig inom, vilket gör relationen mellan dom och oss ännu mera intressant att analysera.

Vi har större tillit till trädens egna språk, än alla den tekniska utrustning som idag produceras, vilket gör att vi är mycket mjukare i den relation vi bygger upp mellan träd, trädägare och oss som medlare.

Vi kan erbjuda

Trädbesiktning och efterföljande analys över era parker/gårdar/skogar mm kan vi utföra till en kostnad om från 55 kr per träd, vilket är en underbar tjänst till all er där ute som behöver bli informerade i över vad man äger/förvaltar.

Trädbesiktning med efterföljande Konsekvensanalysen är ett underbart verktyg att använda då man exploaterar tätorters kvarvarande gröna ytor, där många gamla träd ännu växer. Just den analysen kan hjälpa er till beslut om åtgärderna är värda sin följd innan man gör något som inte går att ångra.

Vi utför trädbesiktning i hela Sverige.

Ni kan inte annat göra än att prova oss inom era områden. Vi blir inget annat än stolta och glada över att få assistera er här // Håkan

Information

Trädbesiktning
Riskanalys
Konsekvensanalys
Skötselplan
Trädplan
Trädvårdsplan
mm