Motorsågskörkort för att hantera motorsåg vid trädklättring

Motorsågshantering i träd

vid arbete med stöd av sele och livlina

Utbildning som leder till kompetensbevis förutsatt att man klarar nivå godkänt såväl praktiskt som teoretiskt.

Mål: Deltagare skall uppnå nivå lägst godkänt där man självständigt planerar, projekterar arbete som innefattar hantering av motorsåg vid trädarbete med stöd av sele och livlina, och att det utförs på ett säkert sätt.

Vi ger er hör möjlighet att få kunskaperna som tillämpas inom en mängd områden, trädfällning/beskärning i sektioner. Vi informerar er även om trädvård i enkla drag.
Under 3 dagar utbildar vi där vi varvar teori med praktik med en fördelning på ca 30/70. (teori/praktik).

Ni examineras under slutet på kursen, och efter avklarad och uppnått lägst nivå godkänd vid examinering så erhåller ni ett kompetensbevis gällande hantering av motorsåg i samband med arbete med stöd av sele och livlina.

Förkrav: Utbildningsbevis inom trädklättring och kompetensbevis på hantering av motorsåg där trädfällning ingår, AB-körkort enligt Säker Skog eller liknande

Har ni egen personlig skyddsutrustning att använda vid utbildningens genomförande skall den vara hel och godkänd för arbete inom EU. Är ni osäkra så plocka med det ni har, så gör vi en genomgång. Vi har naturligtvis utrustning i alla möjliga utföranden att hyra ut under utbildningen om så önskas.

Litteratur som hanteras är Jeff Jepsons ”Tree climbers companion” samt vårt eget kompendium.

Datum för kurs: 14 till 16 september 2017 (tors-lör)

Plats: Skogsstyrelsen Ladvik 1, 185 93 Vaxholm

Kostnad: 8500 kr plus moms, 10 625 kr inkl moms. Inkl litteratur och kost under dagen.

Anmälan: Senast 2 veckor innan kursstart.

Övrigt: Logi bör organiseras i egen regi.

Deltagare måste se till att de har egen ansvars– och olycksförsäkring för deltagande på utbildning hos oss. Deltagande sker på egen risk.

Vid anmälan, intresse eller andra frågor, så tveka inte utan kontakta oss gärna. Sms och mail är tryggast.


Villkor: Faktura skickas efter anmälan med förfall innan kursstart. Vid avbokning
närmare än 4 veckor men längre än 2 veckor från kursstart, återbetalas 50 %. Vid avbokning närmaren än 2 veckor från kursstart sker ingen återbetalning, men plats kan fritt överlämnas till annan deltagare.

Kontakta oss

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med någon av vår Arborist.


Sveriges Trädvårdscentrum

Adress:
Sandbyvägen 3
247 54 Dalby   

Kontakta oss

Telefon: 040 61 60 717
Mobil: 070 262 22 88
E-post: info@tradvardscentrum.se

Social media