Trädarbeten

Vi utför alla förekommande trädarbeten som idag förekommer inom den moderna trädvården.

Vi har utbildning, kunskap och rätt mycket vetskap inom den gröna sektorn som gör att vi kan arbeta inom hela det området. Vi har för avsikt att hålla oss uppdaterade när det gäller vårt arbete inom den gröna sektorn.

Vi anpassar våra arbeten så de blir kostnadseffektiva som möjligt och arbetsmiljömässigt till det bästa, där vi arbetar med bl a certifierade och utbildade arborister. Men även andra mycket kompetenta yrkesgrupper ingår även i vår arbetsstyrka.

Projektering/planering av gröna miljöer har stor betydelse för långsiktigheten av det som produceras. Rätt träd på rätt plats är en slogan som är mycket gångbar ännu idag. Fast idag vet vi att det är bättre att lägga sina medel på kvalitén på växtbädden och rotzonen än att köpa stora växter.

Fast det ironiska i det är att desto bättre anläggningen av växtbädden, desto större träd kan man plantera utan att känna oro .

Vi hjälper er gärna oavsett i vilket skede ni eller träden är i när ni behöver hjälp. Ett träds tidslinje kan löpa över flera hundra år, ibland över 1000. Så vem är vi att se allt kortsiktigt och bara tänka på att hålla oss tankemässigt inom vår aktiva tid i trädens närhet.

Avaeken på Fårö

Information

Certifierad arborist
Projektering/planering
Plantering
Beskärning
Etableringsvård
Uppbyggnadsvård
Underhållsvård
Säkerhet och trygghet
Biologisk mångfald
mm