Trädbesiktning

Innehåll

Mål med den här utbildningen är att ge er ökad kunskap och insikt med möjlighet till att hitta ett svar på en eller flertal frågor, i situationer där de hopar sig vid just trädbesiktning och framförallt risker med träd i miljöer där träd är en del.

Vem har inte varit i en situation där man önskar att man visste mera om just det man står framför. Sen är det tyvärr även som så att man blir egentligen aldrig full-lärd, vilket gör att vi har fått lära oss vara ödmjuka inför de situationer vi står framför.

Den här utbildningen riktar oss till er som äger, förvaltar, sköter träd i olika miljöer. Kursen avlutas med ett utbildningsbevis.

Vi har ett flertal sätt att starta en trädbesiktning på, vilket vi hoppas hjälpa er vidare oavsett vilket sätt ni vill göra just trädbesiktningen på.

Det mest optimala valet vi har idag är att starta en trädbesiktning med att bekräfta mål och syfte med frågeställningen. Just varför vi känner att det behövs en trädbesiktning? Är det …
Risk
Kännedom
Vetskap
Ansvar
etc

Vi följer den röda tråden från frågeställning fram till förhoppningsvis ett beslut om hur vi kan gå tillväga framåt, och därmed fått en slutlig besiktning att hantera.
Vi har följande upplägg på denna utbildning.

Den här utbildningen kan även genomföras med webbinar på den teoretiska delen, dvs vi kör vi skärm,

Det teoretiska via webben (Zoom) är upplagt i 3 st 3,5 timmars pass, och det praktiska är upplagt i 2 st 3,5 timmars pass i lämplig miljö och på lämplig plats.

Dag 1 Teori halv dag
Dag 2 Praktik halv dag

Dessa två pass föreslås av oss ligga i anknytning till varandra. Sedan föreslår vi även att ett uppehåll på 2 veckor görs inför

Dag 3 Teori halv dag
Dag 4 Praktik halv dag

Därefter gör vi ånyo ett lite uppehåll så ni hinner inhämta lite praktiskt inför den avslutande träffen som sker via webben den också, och utrymme ges här för 3,5 timmar.

Dag 5 Teori halv dag

Dag 5 får den som vill ha en redovisning med frågestund för egna erfarenheter /frågor gällande just trädbesiktning, vilket är frivilligt men intressant med frågor knutna till era egna aktiviteter. Målet här är att stämma av så vi känner att vi har en syn som är rätt samstämd när vi går ut i egen regi och besiktar träd eller miljöer där träd är en del av.

Förkunskaper: Grön kompetens i någon form eller ett stort intresse funkar det med.

Vi kommer att presentera aktuell information som finns att hämta in där ute, och även stämma av när det gäller riskberäkningar mm.

Välkomna // Håkan

Information

Kurslängd: 5 halva dagar vara 3 sker via webb

Pris: 3500 kr plus moms