Trädinventering

Vi utför trädinventering årligen på ca 4000 – 5000 träd i olika miljöer, där målsättning i stort sett är det samma.

Trädägaren vill ta sitt ansvar och då via en trädinventering få vetskap om sitt ägarskap när det gäller bl a skötsel och underhåll. Säkerheten är även en aspekt som följer med här, trots att risker med träd är i omfattning små eller låga beroende på hur man vill uttrycka sig.

Vi anpassar trädinventering efter era önskemål tillsammans, som tillsammans med vår erfarenhet ger mycket användarvänliga verktyg för trädägaren vid skötsel och underhåll av sina träd.

Information

Trädinventering