Trädinventering

Vilken information är ett måste att veta för dig som trädägare eller förvaltare? Vad för information kan vi ha nytta av i framtiden?


Ja, låt oss hjälpa er fram till svaret på många av era frågor med trädinventering.

Mål med den här utbildningen är att ge er en stabilare grund att stå på när det gäller inventering av träd, där vi tar upp de olika parametrarna som kan anses vara behövda och som ni hittar i den offentliga trädinventeringsmanualen.

Vi riktar oss till er som äger, förvaltar, sköter träd i olika miljöer. Kursen avlutas med ett utbildningsbevis.

Vi går här igenom trädinventeringsmanualen och underlättar för framtida planering och projektering gällande upprättande och underhållande av trädinventeringar i bland annat trädvårdsplaner och trädplaner.

Även externa instanser så som Länsstyrelsen mm önskar ha in viss information på ett visst vis, vilket vi även går igenom här.

Vilken teknisk utrustning skall vi ha? Ja det är en rätt komplex fråga, för det gäller att bestäma hur en hel kedja av händelser skall ske i framtiden. Vilket är ett beslut man med stor sannolikhet måste ta tillsammans med andra interna enheter, eller så är det bara vilken linje av information vi skall ha i vårt konsultföretag.

Vi följer här den röda tråden från frågeställning fram till förhoppningsvis en färdig modell för en trädinventering.

Vi har följande upplägg på denna utbildning.

Teoretiska via webb med 3 st träffar
Praktisk genomgång utomhus med 2 träffar

Det toeoretiska via webben (Zoom) är upplagt i 3 st 3,5 timmars pass, och det praktiska är upplagt i 2 st 3,5 timmars pass i lämplig miljö och på lämplig plats.

Dag 1 Teori halv dag
Dag 2 Praktik halv dag

Dessa två pass föreslås av oss ligga i anknytning till varandra. Sedan föreslår vi även att ett uppehåll på 2 veckor görs inför

Dag 3 Teori halv dag
Dag 4 Praktik halv dag

Därefter gör vi ånyo ett lite uppehåll så ni hinner inhämta lite praktiskt inför den avslutande träffen som sker via webben den också, och utrymme ges här för 3,5 timmar.

Dag 5 Teori halv dag

Dag 5 får den som vill ha en redovisning med frågestund för egna erfarenheter /frågor gällande just trädbesiktning, vilket är frivilligt men intressant med frågor knutna till era egna aktiviteter. Målet här är att stämma av så vi känner att vi har en syn som är rätt samstämd när vi går ut i egen regi och inventerar träd.

Förkunskaper: Grön kompetens i någon form eller ett stort intresse funkar det med.

Vi kommer att presentera aktuell information som finns att hämta in där ute

Välkomna // Håkan

Information

längd: 5 halva dagar varav 3 sker via webb

Kan också köras 2 hela dagar på rad om man önskar plastbelagd utbildning, vilket fungerar bra om ni önskar.

Pris: 3500 kr plus moms